Artificial op het Nomadisch Paviljoen

1 mei -27 september 1998, Stadhuis Den Haag

"Artificial" is een computerprogramma dat op een vol-automatische manier kunstwerken genereert. Het programma bevat een uitgebreid repertoire van methodes om lijnen te tekenen, vlakken te verdelen, en vormen te genereren, te transformeren en te combineren. Om een nieuw kunstwerk tot stand te brengen kiest het programma eerst, op een volkomen toevallige manier, een zeer beperkte selectie uit dit repertoire van beeld-generatie-methodes: het programma kiest een "stijl". Daarna combineert het programma de gekozen methodes op een willekeurige manier tot een complex beeld-generatie-proces. De uitvoering van dit proces kunnen we dan op de monitor gadeslaan.

In het Nomadisch Paviljoen is Artificial vijf maanden lang in continu-bedrijf te zien, op acht parallel werkende PC's. Deze PC's zijn via een netwerk met elkaar en met een centrale "server" verbonden. De computers kunnen volledig onafhankelijk van elkaar werken; dan is er geen enkel verband tussen wat er op de acht verschillende monitors verschijnt. Maar in de opstelling die in het Nomadisch Paviljoen te zien is, zijn de aktiviteiten van de verschillende computers heel nauwkeurig op elkaar afgestemd. De stijlkeuze wordt voor alle acht PC's gezamenlijk centraal geregeld. Dat betekent dat op de acht monitors telkens acht beelden in een hele specifieke stijl geconstrueerd worden. Nadat die beelden allemaal klaar zijn, wordt er weer een nieuwe stijl gekozen, en zien we acht beelden in die stijl ontstaan. En zo voorts.

De ontwerpers van "Artificial" zijn er vooral op uit geweest, dat de output van het programma zo gevarieerd mogelijk zou zijn. Hun uiteindelijke doel is een wiskundige beschrijving van de verzameling van alle mogelijke visuele strukturen, en een praktisch bruikbare computationele methode om random steekproeven uit die verzameling te trekken.

Er bestaan verschillende versies van het Artificial-programma. In het Nomadisch Paviljoen is de PC-versie aan het werk; dit programma (Artificial.PC) is door Boele Klopman geschreven in Pascal en Assembly Code, en draait onder MSDOS. Het kan ook muziek maken door het beeld dat naar de monitor gaat tevens te vertalen in een geluids-signaal dat tegelijkertijd afgespeeld wordt (zie: Artificial Music).

In samenwerking met Archipel Ontwerpers wordt er gewerkt aan toepassingen van het toevalskunst-idee op architektuur en planologie. Voor het ontwerp van toevallige drie-dimensionele strukturen (skulptuur en architektuur) is het programma Artificial.ACAD ontwikkeld:een AutoLISP programma dat AutoCAD-commando's aanroept om toevallige DXF's van 3D-strukturen te genereren.

De ontwikkeling van Artificial vindt plaats in het kader van het onderzoek van het Institute of Artificial Art te Amsterdam.


Achtergrond-informatie over Artificial

Remko Scha: "Artificiële Kunst." Informatie en Informatiebeleid 6, 4 (1988), pp. 73-80. Herdrukt in Zeezucht 4 (1991), pp. 29-34, en in HTV De IJsberg 12 (November 1996).

Remko Scha: "Computer/Art/Photography." Perspektief 37 (1989), pp. 4-10.

Hein Eberson (red.): Artificial. Trademark, Amsterdam, 1993. (Met bijdragen van Max Bruinsma, Peter van Emde Boas, Paul Groot, Remko Scha en Dirk van Weelden.)

Remko Scha and Rens Bod: "Computationele Esthetica." Informatie en Informatiebeleid 11, 1 (1993), pp. 54-63.

Remko Scha: "Computer/Language." Mediamatic 6, 2/3, 1991, p.95.

Remko Scha: "De Kunstkunstenaar." Natuur en Techniek 60, 7 (1992), pp. 526-539.

Dirk van Weelden: "Remko Scha. Een ideaal, een naam, een verkenner." Perspektief 47/48 (Juni 1994), pp. 42-51. 
Artificial in architektuur, stedebouw en design

Remko Scha and Eric Vreedenburgh: "Vers une autre Architecture." Zeezucht 7, 8 (1994), pp. 6-14.

P. Dauvellier, E. Vreedenburgh, W. van den Kamer, R. Scha and H. Scholten: "Spelregels en toeval als planningsfactoren (STAP)". Rapport aan de Rijksplanologische Dienst. 1995.

Remko Scha: "Naar een Architectuur van het Toeval." In: Hans Kohnstapel, Gerard Rijntjes and Eric Vreedenburgh (eds.): De Onvermijdelijke Culturele Revolutie. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming, 1998.

Eric Vreedenburgh and Remko Scha: "De Artificiële Stad." In: Flip ten Cate (ed.): De Vrije Ruimte. Nieuwe Strategieën voor de Ruimtelijke Ordening. Amsterdam: Stichting Ontwerpen voor Nederland, 1998, pp. 154-155.Artificial.Mac - A HyperTalk program which runs on Apple Macintosh,  producing lowres black&white graphics  CV 
 Pictures   
Artificial.PC - A Pascal/Assembler program which runs on PC's,  producing color images  CV 
Pictures  
Artificial.ACAD - An AutoLisp program which invokes AutoCAD commands,   producing DXF's of 3D objects   CV 
Pictures  

 

IAAA