Andere Samenvatting     IAAA         Artificial        Artificial.ACAD       Remko Scha

Samenvatting vooraf van een lezing gepresenteerd op het symposium "Research in Motion",
Stylos, TU Delft, 27 maart 2001.Remko Scha

Institute of Artificial Art Amsterdam

Artificial Art, Artificial Architecture

In de autonome en toegepaste kunsten is de computer een steeds belangrijker hulpmiddel, maar meestal ook niet meer dan dat. Het lijkt nog altijd vanzelfsprekend dat de ontwerper het ontwerp maakt en van de computer slechts gebruikt maakt om dat ontwerp vast te leggen, door te rekenen en te visualiseren. De technologische mogelijkheden worden echter pas ten volle benut als we de stap zetten naar automatisch, computer-gestuurd ontwerpen. Dat is waar het Institute of Artificial Art Amsterdam (http://iaaa.nl) aan werkt.

Onze eerste projecten op dit gebied hadden betrekking op autonome beeldende kunst. Voortbouwend op de toevalskunst uit de zestiger jaren, hebben we beeld-grammatica's ge•mplementeerd die willekeurige beelden genereren in een vrij grote vari‘teit van stijlen: Artificial Art. Vervolgens hebben we ook algoritmes ontwikkeld die AutoCAD-files genereren voor 3D-structuren die aan bepaalde geometrische randvoorwaarden voldoen: "Artificial Architecture". Het Haagse bureau Archipel Ontwerpers (http://www.archined.nl/archipel) gebruikt deze software om toevals-architectuur te ontwerpen.

Onze algoritmische aanpak is gericht op flexibiliteit in het ontwerp-proces. De ontwerper specificeert niet één ontwerp maar een oneindige klasse van mogelijkheden. Opdrachtgever of eindgebruiker maken daaruit hun eigen keuze, of er worden verschillende instanti‘ringen at random gerealiseerd.

Beweging is in dit project de uiterlijke verschijningsvorm van de dynamiek van de algoritmes: op het computerscherm wordt het generatieproces zichtbaar als een voortdurende stroom van nieuwe beelden die vanuit het niets in real time stap voor stap opgebouwd worden.