IAAA
Department of Music
H
arry, Paul & Wendy


During the exhibition "Wereld je bent een gelukkig woord", Watou, Belgium, July 6 - September 8, 1996,
Dr. Dennis continually read the poem "De Omstandigheden" by Kees Ouwens, as part of an installation by Aernout Mik.
Below we show the original poem as well as the DECtalk code, written by Remko Scha and Aernout Mik.

Kees Ouwens

De OmstandighedenLangzaam maar zeker werd het donker.
En stil. Ik bevond mij in een ruimte.
Ik stond. Daarna lag ik.
Vervolgens sloot ik de ogen.
Nu werd ik slaperig.
Toen het geheel donker was, ontwaakte ik,
waarna ik opstond.
Doelloos trad ik in de buitenlucht.
Daar hoorde ik een stem, die toevallig de mijne was.
Onwillekeurig sprak ik.
Van plezier daarom kletste ik mij met de vlakke hand
op de dijen.
Vervolgens besloot ik te gaan huilen.
De nacht gaf mijn tranen een verrassend aspect.
In het maanlicht werden zij parels.
Bovendien maakte de stilte mijn snikken goed verstaanbaar.
De omstandigheden waren dus gunstig.
Dat maakte me gelukkig.

 

 

 

 


 

[keys 'awaxns.]

[dahq qaomst'aandihghx-hx`eydaxn
.]

[:nd :dv ap 160 :ra 100]

[dahq qaomst'aandihghx-hx`eydaxn. _<3200>

l'aanxsaam maar z'eykaxr, _<1000> w'ehrt-hxeht d'aonxkaxr. _<2000>
qehn-st'ihl. _<2500> ihk baxv'aont mehy qihn axn r'ahymtax. _<2000>
ihk-st'aont. _<2000> daarn'aa, _<500> l'aaghx-ihk. _<2000>
vaxrv'aol-ghxaxns, _<1000> slowt qihk dah q'owghxaxn. _<2200>
nuw qw'ehrt-qihk sl'aapahrihghx. _<3600>
tuwn hxeht ghxaxhx'eyl d'aonxkaxr waas, _<1000> qaontw'aaktah qihk,
_<1200> waarn'aa qihk q'aopstaont. _<2300>
d'uwlows traat qihk qihn dax b'ahyq-taxn-lahghxt. _<2000>
daar qhx'owrdah qihk axn-st'aem, _<800>
diy tuwv'aalihghx dax m"ehynaxq-waas. _<2400>
q`aonwihlaxk"ahrihghx spr'aak-ihk. _<2100>]
[vaan plahz"iyr daar aom,
kl'ehtstah qihk mehy meht dah vl'aakahq
hxaant qaop dahq d'ehyaxn. _<3100>
vaxrv'aolghxaxns baxsl'owt qihk, _<600>
tahq ghxaan hx"ahylaxn. _<2600>
dah n"aaghxt ghxaaf maxn tr'aanaxn ahn vaxr-r"aasaxnt aasp'ehkt. _<2100>
ihn hxeht m'aanlihghxt, w'aerdaxn zehy aals p'aaraxls. _<2300>
bowvaxnd'iyn m'aaktax dah st'ihlt-tah mehyn sn'ihkaxn ghx"uwt
vaxr-st'aanbaar. _<3000>
dahq qaomst'aandihghx-hx`eydaxn, _<1000>
w'aaraxn-dahs ghx'ahnstihghx. _<3000>
daat m'aaktax-max, ghxaxl'ahkihghx.]