IAAA
Department of Music
H
arry, Paul & Wendy


DECtalk code of fragments from "Hymnen an die Nacht" by Novalis, performed by Perfect Paul on September 14 and 15, 1994 as part of Het Magmazang by Victor Wentink and Horst Rickels, Korzo Theater, The Hague.


"Welcher Lebendige, Sinn-begabte, liebt nicht vor allen Wundererscheinungen des verbreiteten Raums um ihn, das allerfreuliche Licht --"

Novalis

[:np :ra 120]

part one. [_<3000>]

[w"ehlghxahr leyb'ehndiygax, z'iyiyn-baxgaabthxax, _<400>
liybthx niyqhxt, fowr "aalaxn w'uhndaxr-qehrsh`aynuhnxaxn _<200>
dehs vehrbr'aythxaxthxaxn r"awms quhuhm qiyiyn, _<400>
daas q"aal ehrfr'oyliyghxah l"iyqhxthx? _<800>]
[miythx z'aynaxn shtr'aalaxn quhnthx w'owgaxn, _<400>
z'aynaxn f'aarbaxn, _<400>
z'aynaxr m'iyldaxn q"aalg`eygaxnwaarthx
qiym t'aaaagax? _<1600>]
[wiy dehs l'eybahns q'iynahrr-shthxah z"eylah, _<400>
qaatmaxt qehs diy r"iyzaxnwehlthx _<400>
dehr r'aasthx-lowzaxn gaxsht"iyrnax, _<400>
diy qiyn z'aynaxm bl"awaxn m"eyrraxax shw'iymaxn. _<800>
q'aatmaxt qehs dehr f'uhnxkaxlndaxn sht"ayn, _<400>
diy r'uhhxiygax pfl"aantsax, _<400>
quhnt dehr t'iyrraxax _<200>
f'iylgaxsht`aalthxaxthxax, _<400>
q'iymaxr baxw'eygthxax kr"aafthx. _<800>]
[q'aatmaxn qehs f'iylf`aarbiygax _<400>
w'aolkaxn quhnt l'uhfthxax. _<800>
quhnt, fowr q'aalaxn, _<400>
diy hx"ehrliyghxaxn fr'ehmtliynxax, _<400>
miyt deyn z'iynfaolaxn q'awgaxn, _<400>
deym shw'eybaxndaxn g"aanxax, _<400>
quhnt deym thx'ahynaxndaxn m"uhndax. _<1600>]
[wiy qayn khx'ahyniyghx
dehr q'iyrdiyshaxn naathx"uhr, _<400>
r"uhuhthx qehs y'eydax krr"aafthx, _<400>
tsuhuh ts"aal-lowzaxn fehrrw'aand-luhuhnxaxn. _<800>]
[quhnt z'aynax g'eygaxnwaarthx qaal'ayn, _<400>
qaofaxnb'aarthx diy w"uhndaxrr-hx`ehrrliyghxkaythx,
dehs q"iyrdiyshaxn r"ayqqhxs. _<400>
] [_<3000>]

part two. [_<3000>]

[q'aabwaarthxs wehnd qiyghxhx miyqqhx, _<400>
tsuhuh dehr hx"ayliygaxn, "uhn-aws-shpr`ehghxliyghxaxn, _<400>
gaxhx"aymniysf`aolaxn n"aaqqhxt. _<800>]
[f"ehrn qaap liygthx diy w"ehlthx, _<400>
wiy fehr-z'ehnxkthx qiyn q'aynax t"iyfax gr"uhfthx. _<800>]
[wiyiy w"uhuhsthx quhnthx q"aynzaam, _<400>
q'iyiyrah sht'ehlah! _<1200>]
[thx"iyiyfah w"eymuhuhthx, _<400>
weythx qiyn deyn z"aythxahn dehr br"uhsthx. _<800>]
[f'ehrnahn dehrr qehr'iyiynahr`uhuhnx! _<800>]
[w'uhuhnshah dehr y'uhuhgahnthx! _<800>]
[dehr khx'iynthx-hxaythx thxr'ahymah! _<800>]
[dehs g'aan-tsahn, l'aanxahn l'eybahns _<200>
k'uhuhr-tsah fr'oydahn, _<400>
quhnthx fehr-g'eybliyghxah hx'aofnuhnxahn, _<400>
k'aomahn qiyn gr"awahn kl"aydahrn. _<800>]
[wiy _<100> q"aabaxntn`eybaxl, _<400>
naaqqhx dehr z"aonah _<100> q'uhn-tahrgaanx. _<1600>]
[f"ehrn qaap liygthx diy w"ehlthx, _<800>
miyt q'iyrahn b"uhnthxahn gahn"uhsahn. _<1600>]
[qiyn q"aandahrn r"ahymahn
shluhg daas l"iyqqhxthx, _<600> awf
diy l"uhstiygahn gah-ts"ehltah. _<1600>]
[zaolthx qehs n"iy w'iydaxr-kaomahn? _<600>
tsuhuh z'aynahn tr'oyahn k'iyndahrn? _<400>
z'aynahn g'ehr-thxahn? _<400>
qiyn zayn hx"ehr-liyghxaxs hx"aws? _<1600>
] [_<3000>]

part three. [_<3000>]

[daoqqhx w"aas kw"iylthx _<400>
zow khx"uhl quhnthx qehr-khxw"iykhx-liyqqhx? _<800>]
[zow q"aanduhnxsfaol _<200>
q'uhn-thxaxrm hx"ehr-tsahn? _<800>]
[quhnthx fehrshl"uhuhkthx _<200>
dehr w"eymuhthx w'ayghxax l"uhfthx? _<1600>]
[hxaasthx qawghx d"uhuhhx
qayn m'ehnshliyghxaxs hx"ehrts, _<400>
d'uhnx-klax m'aaqqhxthx? _<1600>]
[w"aas hxehltsthx duhhx
q'uhnthxahr d'aynahm _<100> m'aanthxahl, _<400>
daas miyr, q'uhnz`iyqqhxtbaar, kr"ehfthxiyghx
qaan diy z"eylah g'eythx? _<1600>]
[duh sh"aynsthx-nuhr f'uhrqqhxthx-baar. _<1600>]
[k'ahstliyghxaxr b'aalzaam _<400>
thxroyfthx qaws d'aynaxr hx'aanthx. _<800>]
[qaws deym b'uhn-dahl m"own. _<800>
qiyn z"uhsahr tr"uhnx-kahn-hxaythx _<400>
qehnthx-f'aal-thxaxsthx duhuh _<400>
diy shw"eyraxn fl"uhgaxl dehs gaxm'uhuhts. _<1600>
] [_<3000>]

part 4. [_<3000>]

[quhnt sh'ehnxkt quhns fr"oydahn, _<400>
d"uhuhnx-kahl, quhnt q"uhn-aws-shpr`ehqqhxliyqqhx
hx"aymliyqqhx, _<400> wiy duh z"ehlpsthx. _<800> biysthx
fr"oydahn, _<400> diy quhns
q'aynahn hx"iymahl q"aandahn l'aasahn. _<1600>]
[wiy q"aarm quhnt khx"iyndiysh _<200>
duhuhnxkt miyr daas l"iyqqhxthx, _<400>
miyt z'aynaxn b"uhn-thxahn d"iynxahn. _<1200>]
[wiy qehrfr"oyliyqqhx quhnt gahz"eygnahthx, _<400>
dehs thx"aagahs q"aapshiythx! _<1600>]
[q'aalzow n"uhr d"aa-ruhuhm, _<400>
wayl diy n"aaqqhxthx diyr
qaapw"ehndiyqqhx maaqqhxthx diy d"iynahndahn, _<400>
z'eyhxah-tahst duh
qiyn dehs r"awms w"ay-thxahn, _<400>
diy l"oyqqhx-thxahndahn k"uhuhgahln, _<400>
tsuhuh fehr-khx"uhuhndahn d'ayn`ah q"aal-maaqqhxthx, _<600>
d'ayn`ah w"iydahrkeyr, _<400>
qiyn deyn thxs"ay-thxahn d'aynahr qehnthx-f"ehrnuhnx. _<400>
] [_<3000>]

part 5. [_<3000>]

[hx"iymliyshahr qaals y'eynah bl"iythx-sahndahn shthx"ehrnah _<400>
qiyn y'eynahn w'ay-thxahn, _<400>
d'uhuhnkahn quhns diy quhn"ehnthx-liyghxahn q"awgahn, _<400>
diy diy n"aaqqhxthx _<200>
qiyn quhns gah-q"ahfnahthx. _<1600>]

[w"aythxahr _<100> zeyeyn ziyiy, _<400>
qaals diy bl"ehsahsthxahn _<400>
y'eynahr ts"aal-lowzahn hx"eyrrah. _<1600>]
[q"uhn baxd"uhrfthxiyqqhx dehs l"iyqqhxts, _<400>
duhrqqhxsh"awn ziy diy thx"iyfahn _<400>
q'aynahs l"iybahndahn gahm"uhthxs, _<800>
waas q'aynahn hx"ahyahrn r"awm, _<400>
miyt q"uhn z"ehgliyghxaxr w"aolluhsthx f"uhlthx. _<2000>]
[pr"ays dehr w"ehlthx-k`ahyniyghxiyn, _<400>
dehr hx'owhxahn fehr-khx"uhndiygahriyn _<100>
hx"ayliygahr w"ehlthx, _<400>
dehr pfl"eygahriyn _<100>
z"eyliygahr l"iybah. _<1600>
] [_<3000>]

part 6. [_<3000>]

[duh k"aomsthx, _<200> gahl'iyptah? _<800>]
[diy naaqqhxthx, qiysht d"aa! _<800>]
[qehnthx-thxs"uhkthx qiyshthx m'aynah z"eylah! _<800>]
[fowr"uhbahr qiysht dehr q'iyrdiyshah thx"aakhx,
quhnt d"uh biyst w'iyiydahrr m"ayn! _<900>]
[qiyqqhx sh"awah diyiyr, qiyns thx"iyiyfah d"uhuhnx-klah q"awgah.]
[z'eyeyahhx n'iyiyqqhxthxs, qaals l"iyb uhnt z"eyliyghx-khxaythx. _<600>]
[wiyr z"iynxkahn awf dehr n"aaqqhxthx qaal-thx"aar, _<200>
awfs w"ayqghxah l"aagahr. _<800>]
[diyiy hx'uhuhlah f"ehlthx. _<200>]
[quhnthx, q"aan gah-ts'uhndahthx faon deym w"aarmahn dr"uhuhk, _<200>
qehntgl"uhuhthx dehs z"uhuhsahn q"aopfahrs
r"aynah gl"uhuhthx. _<1600>
] [_<3000>]

part 7. [_<3000>]

[muhs q"iymahr dehr m'aorgahn, w"iydarkaomahn? _<1200>]
[q'ehndahthx n"iy _<100> dehs q'iyrdiyshahn gahw"aalthx? _<1200>]
[q"uhn z'eyliygah gahsh"ehftiyqqhxkaythx fehrts'eyrthx, _<400>
deyn hx"iymliyshahn q"aanfluhk dehr n"aaqqhxthx? _<1200>]
[wiyrthx n"iy, dehr l'iybah gahhx'aymahs q"aopfahr _<200>
q"eywiyqqhx br'ehnahn? _<800>]
[thxs"uhuhgahmehsahn w'aarthx
deym l"iyqqhxthxah z'aynah ts"aythx, _<400>
q'uhnt d'eym w'aaqqhxahn. _<400>]
[q'aabahrr thxs"ayt-lows, qiysht dehr n"aaqqhxt hx"ehr-shaafthx. _<800>]
[q"eywiyqqhx, q'iysht diy d'awahr, dehs _<100> shl'aafs. _<1600>]

[hx"ayliygahrr shl"aaf! _<800>]
[bax-gl'uhkah tsuhuh z"ehltahn n'iyqqhxthx _<400>
dehr n"aaqqhxthx gah-w'aythxah, _<400>
qiyn d'iyzahm q'iyrdiyshahn thx'aakhx-wehrk! _<1200>]
[nuhr diy thx"owrahn fehr-khx'ehnahn diyqqhx, _<400>
quhnt w'iysahn faon k"aynahm shl'aafah. _<1200>]
[qaals deyn sh"aathxahn, _<400>
deyn duh m"iythx-laydiyghx awf uhns w'iyrfsthx, _<400>
q'iyn ny'eynahr d"ehmaxrruhnx, _<400>
dehr w"aarhxaafthxahn n"aaqqhxthx. _<1200>
] [_<3000>]

part 8. [_<3000>]

[ziy f"uhlahn d'iyqqhx n'iyqqhxthx, _<400>
q'iyn dehr g"aoldnahn fl"uhthx dehr thxr"aw-bahn. _<800>]
[qiyn dehs m"aandahlbawms
w"uhndahr-qahahyl, _<400>
quhnt deym br"awnahn z"aaftah dehs m"owns. _<1200>]
[ziy w"iysahn n'iyqqhxthx, _<400>
daas d"uhuh q'ehs _<100> b'iysthx, _<400>
deyr dehs thxs'aarthxahn m'eytghxahns
b"uhuhzahn quhmshw"eypthx, _<400>
quhnthx thxsuhuhm hx"iymahl deyn sh"ows-maaqqhxthx. _<1200>]

[q"aandahn niyqqhxthx, _<400>
daas qaws q"aalthxahn gahsh"iyqqhxthxahn, _<400>
duhuh hx"iymahl q'ahfnahnthx qehntg"eygahn-thxriytsthx. _<800>]
[quhnt deyn shl"uhsahl thxreygsthx, _<400>
thxsuhuh deyn w"ownuhnxahn dehr z"eyliygahn. _<1600>]
[quhn-q"ehntliyghxahr gah-hx"aymniysah, _<400>
shw"aygahndahr b"owthxah. _<1200>
] [_<3000>]

part 9. [_<3000>]

[q'uhuhbahr dehr m'ehnshahn
w"aythx fehrbr'aythxahthxah sht"ehmah, _<400>
hx'ehrshthxah fowr thxs'aythxahn, _<400>
qayn q"ayzahrnahs sh"iyksaal, _<600>
miythx shthx"uhuhmahr gahw"aalthx. _<1200>]
[q'aynah d"uhuhnx-klah
shw"eyrah b"iyiyndah _<600> laag quhuhm qiyiyrah
b"aanxah z"eylah. _<1200>]
[quhn-q"ehntliyqqhx, waar diy q"eyrdah. _<1200>]
[dehr g"ahthxahrr q"awf-ehnthx-hx`aalthx, _<400>
quhuhnthx qiyiyrah hx"aymaathx. _<1200>]

[r"ayqghxhx qaan kl"aynowdahn, _<400>
quhnthx hx"ehrliyghxahn w"uhndahrn. _<1200>]
[z'aythx q"eywiyqqhx-k`aythxahn,
sht'aanthx q'iyiyr gah-hx"aymniys f'aolaxr b"aw. _<1200>]
[q'uhuhbahrr dehs m"aorgahns
bl"awaxn b"ehrgahn, _<400>
qiyiyn dehs m"eyrahs _<100>
hx"ayliygahn sh"ows, _<400>
w'ownthxah diy z"aonah. _<800>]
[daas q"aal tz"uhndahndah, _<400>
leyb"ehndiygah l"iyqqhxt. _<1600>
] [_<3000>]

part 10. [_<3000>]

[qayn q'aalthxahr r"iyzah, _<400>
thxruhg diy z"eyliygah w"ehlthx. _<800>]
[f"ehst q'uhnthahr b"ehrgahn, _<400>
l'aagahn diy q"uhr z'ahynah, _<400>
dehr m"uhthxahrr q"eyrdah. _<800>]
[q"own-m`ehghx-thxiyqqhx, _<400>
qiyn q'iyrahr tsehrshthx"ahyrahndahn w"uhuhthx, _<400>
g'eygahn daas n'oyah
hx'ehrliyghxah g"ahthxahrr-gahshl`ehqqhxt, _<400>

quhnthx diy baxfr"oyndah-tahn _<400>
fr"ahyliyqqhxahn m"ehnshahn. _<1200>]
[dehs m"eyrahs d"uhuhnx-klah
bl"awah t"iyiyfah, _<400>
waar q'aynahr g"ahthxiyn sh"ows. _<1200>]
[hx"iymliyshahn sh"aarahn, _<400>
wownthxahn qiyn fr"ahyliyqqhxahr l"uhst, _<400>
iyn deyn khxriysthxaal"eynahn gr"aotahn._<1200>]
[fl"uhsah quhnthx b"oymah, _<400>

bl"uhmahn quhnthx thx"iyrah, _<400>
hx'aathxahn m"ehnshliyghxahn z"iyn. _<1200>]
[z"uhsahr shm'ehktah dehr w"ayn, _<400>
wayl qiyn bl"uh-ahndah g"aht-tahrr y'uhuh-gahnthx _<400>
deyn m'ehnshahn gaap. _<1200>]
[dehs g"aoldnahn k"aorns
f'aolah g"aarbahn, _<400>
waarahn qayn g"ahthxliyghxahs gahsh"ehnk. _<800>]
[dehr l"iybah thxr'uhuhnx-kahnah fr"oydahn, _<400>
qayn hx"ayliyghxahr d"iyiynsthx _<400>

dehr hx"iyiymliyshahn sh"ahyn-hxaythx. _<1600>]
[z"ow waar daas l"eybahn _<400>
qayn q"eywiygahs f"ehst, _<400>
dehr g"ahthxahr quhnthx m"ehnshahn. _<1000>]
[quhnthx k"iyntliyqqhx fehr-q'eyrthxahn, _<400>
q'aalah gaxshl'ehghxtahr, _<400>
diy ts'aar-tah k'ahstliyghxah fl"aamah, _<400>
qaals daas hx"ahykhx-stah dehr w"ehlthx. _<1000>]
[nuhr q"ayn gaxd"aanx-kah w'aarraxs. _<1200>
] [_<3000>]

part 11. [_<3000>]

[tsuhuh q"ehndah n'aygtah,
diy q'aaltah w'ehlthx ziyqqhx. _<1600>]
[dehr l'uhsthxiygah g'aarthxahn _<400>
dehs y'uhuhnxahn gahshl'ehghxts _<400>
fehrw'ehlkthxah. _<1600>]
[quhnthx hxiyn"aws, _<400>
qiyn deyn fr'ayahrahn r"awm, _<400>
shtr'eyptahn diy qehrw"aaksahnahn _<400>
q"uhn-k`iynthxliyghxahn m"ehnshahn. _<1600>]
[fehrshw"uhndahn w'aarahn diy g'ahthxahr. _<1600>]
[q'aynzaam quhnthx l'eyp-lows, _<400>
shthxaanthx diy naathx'uhr. _<1600>]
[qehnt-z"eylthx faon deyr shtr'ehnxahn thxs"aal, _<400>
quhnthx deyr q"ayzahrnahn khx"ehtah. _<1600>]
[gahz"ehtzah w'uhrdahn. _<1600>]
[quhnthx qiyn bahgr"iyfah, _<400>
wiy qiyn sht'awp q'uhnthx l'uhfthxah, _<400>
tsehr-f'iyl diy q'uhn-ehrm`ehsliyghxah bl'uhtah, _<400>
dehs t'awzahnt-faaqqhxahn l'eybahns. _<1600>]
[qehnthxfl"owaxn waar
deyr q'aalm`ehghxtiygah gl"awbahn. _<800>]
[quhnthx diy q"aal fehrw'aandahlndah, _<400>
q"aal fehrshw'iystahrndah _<200>
hx'iymahls gahn'aosiyn, _<400>
diy faan-taaz"iy. _<1600>
] [_<3000>]

part 12. [_<3000>]

[q'uhn-fr`oynthxliyqqhx bl"iyiys
qayn khx'aalthxaxr n'aort-wiynthx, _<600>
q'uhuhbahrr diy qehrsht"aarr-tah fl"uhr. _<1600>]
[quhnthx diy w"uhndaxr-hx`aymaathx,
fehr-fl'owgk qiyn deyn q"eytahr. _<1600>]
[quhnt dehs hx"iymahls
quhn"ehnthxliyghxahn f"ehrnahn, _<400>
f'uhl-tahn miyt l"oykhxtahndahn w"ehltahn ziyqqhx. _<1600>]
[qiyns t"iyfahrah hx"ayliyqqhx-thxuhm, _<300>
qiyn dehs gahm"uhuhthxs hx"ahyahrn r"awm, _<300>
tsowgk diy z"eylah dehr w"ehlt, _<600>
miyt q'iyhrahn m"ehqqhxtahn
tsuhuh w"aaltahn daort, _<600>
biys tsuhuhm q'aanbruhqqhx
dehs n"oyahn thx"aagks, _<600>
dehr hx"ahyahrn w"ehlt-hx`ehr-liyqqhx-kaythx. _<400>
] [_<3000>]

part 13. [_<3000>]

[
n"iyqqhxt meyr, waar daas l"iyqqhxt,

dehr g"ah-tahr q"awf-q`ehnt-hxaalthx,
quhnt hx"iymliyshahs ts"ayghxahn! _<600>]
[deyn shl'ayahr dehr n'aaqqhxt,
w"aarfahn ziy q"uhuhbahr ziyqqhx. _<600>]
[diy n"aaqqhxt _<200> w'aart _<150>
dehr q`aofahnb"aaruhnxahn _<400>
fr"uhuhqqhxt-b`aarrahrr sh"ows! _<1600>
]

[_<3000>]

the end.