English version of this page        Arthur Elsenaar          Department of ArtiFacial Expression         IAAA            


Besprekingen van
"The Varieties of Human Facial Expression" 
   

"Mechanische aspecten in het menselijke, zogenaamd natuurlijke gedrag interesseren Arthur Elsenaar. Op een heel letterlijke manier koppelt hij mens en techniek aan elkaar. Het lichaam van hemzelf of van een proefpersoon wordt voorzien van een bedrading van elektroden, die in werking worden gesteld door impulsen (bewegingen, geluiden) van buitenaf. Lichaamsdelen functioneren mechanisch. Elsenaar doet dit niet vanuit een naïef optimisme over de ongekende mogelijkheden van de techniek. De vaak duistere manier waarop in zijn performances de mens gemanipuleerd wordt, brengt ook een zekere scepsis naar voren over technische ontwikkelingen. In de video 'The Varieties of Human Facial Expression' laat Elsenaar 4096 uitdrukkingen van het gezicht zien."

Edna van Duyn and Wineke Onstwedder: "Arthur Elsenaar."
In: unlimited.nl, Tentoonstellingscatalogus De Appel, Amsterdam, 1998.

". . . de video The Varieties of Human Facial Expression van Arthur Elsenaar laat zich pas naar waarde schatten in het besef dat het via elektroden gemanipuleerde gezicht dat Elsenaar portretteert  niets meer is dan dat. Je denkt te kijken naar een patiënt, grimassend onder zijn behandeling, maar Elsenaars proefkonijn is slechts een object: zijn 4096 uitdrukkingen zijn alle 4096 even loos."

Wilma Sütö: "Kijker zoekt het maar uit bij 'Unlimited.nl'." De Volkskrant, januari 1998.


"Elsenaar gedraagt zich als wetenschapper. Hij heeft zijn gezicht voorzien van elektronische bedrading die wordt geactiveerd door elektronische geluiden, opgeroepen door de computerlinguïst Remko Scha. Iedere impuls werkt op een of ander gezichtsspiertje, wat volgens het persbericht 4096 uitdrukkingen van het gezicht oplevert. Is dat veel of is dat weinig? Als het gezicht de spiegel is van de ziel, is het nog maar een begin en zou Elsenaar, om verder door te dringen, ook zijn verbeelding moeten inschakelen."

Anna Tilroe: "Soms is een lui oog voldoende. Nieuwe Nederlandse kunst in De Appel."
NRC Handelsblad,
February 6, 1998.


"Eigenlijk was Arthur Elsenaars video het enige echt overtuigende werk. Een bedrading van electroden brengt zijn gezicht in voortdurende beweging. The Varieties of Human Facial Expression  waarin we als we goed opletten en lang genoeg blijven kijken 4096 uitdrukkingen van het gezicht kunnen ontwaren, is een specimen van een klassiek portret . Het is een voorbeeldig werk omdat het de oude esthetica in een nieuw licht zet terwijl hij zijn gezicht door de software van Remko Scha laat kneden. Hij lijkt te werken in de traditie van F.X. Messerschmidt, de achttiende-eeuwse beeldhouwer die een reeks borstbeelden met de meest onmogelijke gezichtsuitdrukkingen maakte. Bij Elsenaar zien we uitdrukkingen van smart en lachen, van nadenken en verrast zijn, en van alle mogelijke andere geestelijke en lichamelijke ervaringen. Dit zijn niet alleen de basisuitdrukkingen van de moderne mens en de moderne kunstenaar, maar tegelijk zeggen ze in hun artificiële toestand ook iets over de existentiële sfeer van het postmoderne kunstwerk. Ongetwijfeld zit er bij Elsenaars pose ook die van de seksuele extase die bij zoveel werk hier wel aangestipt, maar op een of andere manier verhuld vertoond wordt."

Paul Groot: "Nederland speciaal." Metropolis M, 1998, nr. 2, p. 52.